SLUŽBY

Příprava, vedení a zdárné uzavření dotačních projektů vyžaduje množství odborných znalostí a zkušeností.

V Simply Pro přistupujeme ke každému projektu individuálně, a proto zde nenajdete výčet jednotlivých služeb.

Jen tak můžeme svým klientům důkladně porozumět a nabídnout jim to nejlepší možné řešení. Zároveň chceme dosáhnout udržitelnosti projektů a v neposlední řadě samozřejmě dlouhodobé spokojenosti s naší spoluprací.

JAK POSTUPUJEME PŘI ŽÁDÁNÍ O DOTACI

ÚVODNÍ SCHŮZKA

ANALÝZA INFORMACÍ,
DOPORUČENÍ KONKRÉTNÍHO
PROGRAMU NEBO VÝZVY

WORKSHOP

ZPRACOVÁNÍ
ŽÁDOSTI O DOTACI
A JEJICH PŘÍLOH

PRŮBĚŽNÝ MANAGEMENT
REALIZACE

ZÁVĚREČNÉ
VYÚČTOVÁNÍ

ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNOSTI

PŘÍPRAVA DOKUMENTACE
A FYZICKÁ ASISTENCE
PŘI KONTROLE PROJEKTU
STÁTNÍMI INSTITUCEMI

Co umíme

CO UMÍME

KOMUNIKACE

ADMINISTRATIVA
A RUTINNÍ PRÁCE

ÚČETNICTVÍ

PROJEKTOVÉ
ŘÍZENÍ

EKONOMIKA

ANALÝZA DAT
A JEJICH
VYHODNOCENÍ